VD:n har ordet

”Återvinningsindustrin i Sverige har genom de senaste åren tagit ordentlig fart. Den väletablerade järn- och metallskrotindustri har alltid legat på en hög aktivitetsnivå, medan starten för återvinning av annat material, för cirka 15 år sedan, var väldigt trög.”
Detta uttalande som jag kom med för en handfull år sedan gäller väl fortfarande inom många områden. Men som vi på Anderen Contractor anför är återvinning en självklarhet för långt fler områden idag.
Synergieffekterna mellan tillverkarna av maskiner för återvinning och återvinningsbranschens stadigt växande önskelista påskyndar utvecklingen, tillsammans med uppdaterade och nya regler och förordningar på området. Det gör det möjligt att idag på ett effektivt och ekonomiskt sätt återvinna allt fler material med en högre kvalitet i slutprodukten.
Vår målsättning inom Andersen Contractor är att vara i front som leverantör till återvinningsindustrin. Vår uppgift är därför att kontinuerligt söka de nyaste och effektivaste metoderna och maskinerna för att alltid kunna presentera rätt lösning för våra kunder.
Den kontinuerliga justeringen och utbyggnaden av vårt produktprogram har gjort oss till en aktuell och intressant samarbetspartner för en växande krets av rivnings- och återvinningsentreprenörer.
Svend M.Andersen
VD, Andersen Contractor AB