Sekretesspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss.

GDPR (General Data Protection Regulation), den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018 syftar till att stärka den enskildes integritet. Du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få dem rättade eller raderade. Du kan säga nej till att erhålla marknadsföringsinformation från oss.

Vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt och skyddar dem så att obehöriga inte får tillgång till dem.

Vi sparar dina personuppgifter bara under så lång tid som är nödvändigt för de syften för vilka uppgifterna behandlas. VI kan även behöva spara uppgifter för att följa specifika lagkrav.

Vi arbetar kontinuerligt med att se till att dina personuppgifter behandlas korrekt och är skyddade.
Om du har några frågor om vår Integritetsplicy eller vår användning av dina personuppgifter vänligen kontakta oss.

Andersen Contractor AB
0171-46 51 51
info@andersen-contractor.se