HEM / / / HYDRO BOSS VATTENKANONER

Hydro Boss Vattenkanoner

Vi har rätt utrustning för att lösa dina dammproblem. Vattenkanoner för alla behov med kastlängd från 10 meter och upp till 150 meter.

Mobil, tyst, lösning för inomhusmiljöer med låg vattenförbrukning.
WLP ET har en räckvidd på 8 – 10. Den går på 230 volt och är idealisk i inomhusmiljöer. Tystgående, med inbyggd 70 l vattentank som räcker cirka 3 timmar. Kan även kopplas direkt med slang. Den har två högtrycksdysor monterade på basenheten, samt fristående extra stativ med en dysa till vilket ökar täckningsytan. Med två hjul och rejält handtag som gör den lätt att flytta för hand.

Små mobila kanoner för rivning och täckning av mindre ytor.
Demolitor 10
har en räckvidd på 10 – 15 meter. Den går på 230 volt och kan även användas inomhus. Vattenförbrukning upp till 10 liter per minut vid 10 bar, 12 liter vid 15 bar.
Demolitor 20 har en räckvidd på 20 – 30 meter. Den går på 230 volt och kan även användas inomhus. Vattenförbrukning upp till 20 liter per minut vid 10 bar, 25 liter vid 15 bar.
Demolitor 40 har en räckvidd på 20 – 30 meter. Vattenförbrukning upp till 28 liter per minut vid 10 bar. Den går på 16 Ampere elanslutning vilket gör att den oftast kan användas direkt på platsen utan ytterligare elinstallationer. D40 kan utrustas med 270 rotation och fjärrbetjäning.
Demolitor 50 har en räckvidd på 30 – 40 meter och kräver 32 Ampere. Vattenförbrukning upp till 34 liter per minut vid 10 bar. D50 kan utrustas med 270 rotation och fjärrbetjäning.
Demolitor 70 har en räckvidd på 40 – 50 meter och kräver 32 Ampere. Vattenförbrukning upp till 34 liter per minut vid 10 bar. D70 kan utrustas med 290 rotation och fjärrbetjäning. Enkel kontroll och lägre ljudnivå 85 Lwa istället för 93 Lwa.

Större mobila kanoner för rivning och täckning av större ytor.
WLP 500
har en räckvidd på 40 – 50 meter och täcker därmed in motsvarande 6000 m2. Som referenspunkt kan nämnas att en fotbollsplan motsvarar drygt 7000 m2. Vattenförbrukningen ligger på mellan 9 och 28 liter per minut, vid rekommenderat tryck om 10 bar. 32 Ampere elanslutning.
WLP 700
har en räckvidd på 60 – 70 meter och täcker 12500 m2. Vatttenförbrukning mellan 13 och 77 liter per minut. 32 Ampere elanslutning.
WLP 718
har en räckvidd på 80 – 90 meter och täcker 24000 kvm. WLP 718 passar för applikationer som kräver högsta möjliga dammdämpande förmåga. Vatttenförbrukning från 19 liter per minut. 63 Ampere elanslutning.

För riktigt stor täckningsyta finns stora maskiner för högsta kastlängd och maximal kapacitet.
WLP 800
med räckvidd 100 – 110 m. 30+10 kW. Vattenåtgång 140 – 500 l/min. PLC-styrning.
WLP 1200 med räckvidd 130 – 150 m. 90+10 kW. Vattenåtgång 140 – 500 l/min. PLC-styrn.

Om våra vattenkanoner
Det finns en mängd olika tillval till vattenkanonerna för att anpassa dem till varje tänkbar arbetssituation. Bland annat elstyrd rotation och elevation samt fjärrbetjäning, som ger möjlighet till bekväm styrning på avstånd från exempelvis en maskinhytt.
Vid flera olika verksamheter som rivning, sönderdelning eller återvinning av material, lastning och lossning med mera, kan dammspridning vara ett problem. Vi kan erbjuda rätt utrustning för att avhjälpa dessa bekymmer som dammet orsakar.
Dammspridningsproblemen som uppstår vid avfallshantering löser vi med våra mobila maskiner från tillverkaren WLP. Dessa skapar ridåer av vattendimma och binder därigenom dammet i luften. Det här är en mycket effektiv och ekonomisk metod. Vatten- och energiförbrukningen minskar drastiskt jämfört med traditionella metoder för dammbekämpning, som vattenslangar eller spridare. Vattendimman gör heller inte arbetsområdet lerigt eller överdrivet blött. Det går därför utmärkt att arbeta direkt under den vatttendimma som maskinerna skapar.
Ännu en fördel är att vattenkanonerna inte bara bekämpar dammet, utan även de odörer som uppstår vid olika verksamheter. Det går att tillsätta odörbekämpande medel vid behov. Dessa är framtagna för att inte ha någon negativ åverkan på vare sig djurlivet, miljön eller människor.
Våra Hydro Boss vattenkanoner fungerar utmärkt mot både ovälkommet damm och odörer och finns i många olika modeller. De finns i både stationärt och mobilt utförande samt kan även monteras på ett torn för utökat täckningsområde. De kan också monteras på en liten släpvagn för smidig transportering och förflyttning på arbetsplatsen.
Vattenkanonerna har 340 graders rotation och täcker 360 grader med vattendimma. Samtidigt kan elevationen justeras i ett spann mellan -20 och +45 graders lutning, vilket sammantaget ger mycket goda inställningsmöjligheter. Vattenåtgången kan också regleras i flera steg för bästa effekt.