HEM / / SKROTSAXAR & HAMMARKVARNAR

Skrotsaxar & Hammarkvarnar

Semi-mobila skrotsaxar med hög kapacitet för att volymreducera blandat skrot.

Maskinvikt från 21 till 95 ton.
Kapacitet per timme 10 – 35 ton klippt skrot.

Stationära hammarkvarnar i modeller med 8 hammare upp till 20 hammare.

Maskinvikt från 21 till 95 ton.
Kapacitet per timme 8 – 40 ton.