Om företaget

Andersen Contractor AB är ett företag som sedan 1994 bedrivit försäljningsverksamhet med rivnings- och återvinningsutrustning. Sedan 1998 har vi helt inriktat och specialiserat oss på att erbjuda lösningar inom denna sektor. Idag erbjuder vi både FÖRSÄLJNING, UTHYRNING och SERVICE av maskiner och utrustning.

Vi kan som etablerad leverantör erbjuda ett väl utbyggt sortiment av effektiva maskiner och verktyg för återvinning. Vi har lösningar inom följande tre Produktsektorer:

  • Demolering
  • Skrothantering
  • Biomassa och Avfall

Under dessa kategorier återfinns maskiner och utrustning för

RIVNING, SKROT, HANTERING & ÅTERVINNING, vilket omfattar:

  • Demoleringsverktyg • Krossar & siktar
  • Skrotsaxar, kvarnar & pressar • Avfallshredders
  • Materialhanterare • Transportband
  • Höjdrivare • Hydraulhammare
  • Vindsiktar • Metallseparatorer
  • Fragmenteringsanläggningar • Vattenkanoner
  • Skopor & gripar • med mera

Vi har kort sagt produkter och know-how för återvinning av material som betong & asfalt, trä & biomassa samt avfall & skrot. Med vår branscherfarenhet och vårt kontaktnät kan vi dessutom erbjuda skräddarsydda speciallösningar anpassade efter kundens specifika behov.

När det gäller FÖRSÄLJNING, UTHYRNING och SERVICE av maskiner och utrustning för rivning och återvinning är du varmt välkommen att kontakta oss.

Husk: Ring Andersen, hver gang!