FÖRSÄLJNING - UTHYRNING - SERVICE

Maskiner och utrustning för RIVNING, SKROT, HANTERING & ÅTERVINNING

Välkommen till Andersen!
Vi är leverantör av maskiner och verktyg till demolering, hantering, sortering, separering och återvinning. När det gäller material som betong, asfalt, trä och biomassa, avfall med mera. Med lång erfarenhet och ett brett produktsortiment av effektiva utrustning, kan vi erbjuda Dig de rätta lösningarna till Din rivnings- och återvinningsverksamhet. 

 

LADDA NER VÅR BROSCHYR HÄR.

Våra produkter inom Rivning

Rivnings- och återvinningsverktygRivnings- & Demoleringsverktyg  samt Återvinningsverktyg
Vi har effektiv demoleringsutrustning såsom kombisaxar med snabbt hydrauliskt käftbyte, rivningsgripar, siktskopor och grävskopor m.m.

Specialbyggda rivningsmaskinerSpecialbyggda Rivningsmaskiner
Grävmaskiner utrustade med höjd-rivningsaggregat ger ökad räckvidd. Rivning från kranar är ett annat exempel på effektiva, skräddar-sydda lösningar för alla rivningsjobb.

HydraulhammareHydraulhammare
Den moderna versionen av detta verktyg uppfyller kraven på effektivitet. Hammaren har fortfarande sina förtjänster inom rivning och återvinning.

Hydro boss vattenkanonerVattenkanoner mot damning
Dammspridning är ett problem vid många verksamheter, som det blir allt viktigare att komma till rätta med. Det finns effektiva metoder för att motverka dammproblemen.

EdilGrappa verktyg
Smidiga och starka handverktyg för att klippa armering, kablar, bilar etc. Batteri, el eller hydraulisk drift. För demolering, återvinning, bygg och industri, räddningstjänst med mera.

Våra produkter inom Krossning

Krossar, Siktar & Kombikrossar 
Mobila maskiner för bergkrossning och återvinning av asfalt, betong, tegel m.m. Slagkrossar och specialmaskiner med inbyggd vindsikt och metalseparator.

Käftkrossar
Moderna mobila käftkrossar för entreprenören som redan återvinner eller vill starta. Effektiva och lönsam produktion från starten. För kross-ning av rivningsmassor, tegel etc.

Avfall-, virke- och biomassakrossarAvfallskrossar, Biomassa-, Virke
Modern avfallshantering innebär sortering och sönderdelning. Istället för att köra avfallet på deponi kan materialet tillvaratas och bli till en resurs istället för en belastning.

Våra produkter inom Skrothantering

Skrothantering - hammarkvarnar, skrotsaxar och pressar samt materialhanterare och polygriper Skrotsaxar och hammarkvarnar Effektiv volymreducering av skrymmande skrot med semi-mobila skrotsaxar, Fragmentering till jämn slutfraktion med stationära hammarkvarnar. Pressar etc.

MaterialhanterareMaterialhanterare 
För sortering och skrothantering, lastning och lossning i hamnar med mera. Kan utrustas med en mängd olika tillval och är användbara inom många olika applikationer.

Bildemontering 
Med Powerhand VRS systemet plockas bilar snabbt isär i rena fraktioner på 15 minuter. Ett multidemonteringssystem med klämarmar och grip/sax.

FragmenteringsanläggningarFragmenteringsanläggningar 
Maskiner och kompletta anläggningar för återvinning, separering och volymreducering av avfall, metall- och elskrot, kablar, plast, brännbart med mera.

Våra produkter inom Sortering/siktning/separering

Siktar och transportbandSiktar och transportband
Med skivsiktar för slagg, torr-våt separering etc. Transportband för alla möjliga applikationer och material som byggavfall, sten och grus, träflis och jordmassor.

 Vindsiktar och metallseparatorerVindsiktar & Metallseparatorer
Sortering av blandmaterial till rena fraktioner har länge varit både tidsödande och kostsamt. Nu finns äntligen effektiva, snabba och lönsamma metoder.

Våra produkter

StøvdæmpningsmaskinerMist-Air dammdämpar inomhus 
Dammspridning är ett problem vid många verksamheter, som det blir allt viktigare att komma till rätta med. Det finns effektiva metoder för att motverka dammproblemen
.

AsfaltverkAsfaltverk
Asfaltsprodukter är ett av de mest lönsamma materialen att återvinna och är samtidigt positivt för miljön. Produktion med återanvänd asfalt sparar resurser.

Dieseltankar & transporttankarDieseltankar & Transporttankar 
Låt inte dina entreprenadmaskiner bli stående utan bränsle. Undvik dieselsstölder! Transport av diesel, bensin, AdBlue eller vatten är enkelt med våra plasttankar.
 55 - 440 liter.

  

Aktuellt

2016-09-05: Stora demoleringsverktyg får en Boost2016-09-05: Stora demoleringsverktyg får en Boost
Nya Premium Line verktyg med Booster för maskiner över 40 ton.

2016-08-29: Demcon mässan2016-08-29: Demcon mässan
Besök Andersen Contractor på Demcon mässan 29 - 30 september 2016.

2016-05-10: Ny större sikt från Anaconda2016-05-10: Ny större sikt från Anaconda
Bättre utsikter för en massa sortering.

Nya lagermaskiner

Trevi Benne MK 18P Multisax med BoosterTrevi Benne MK 18P Multisax med Booster
Utbytbara käftar på 3 min. Lägre bärnsleförbrukning. Snabbare käftrörelser. Högre klippkraft. För 17 - 27 tons maskin.

Anaconda DF410 sorteringsverkAnaconda DF410 sorteringsverk
3-vägs 2-däckssikt för byggavfall, rivningsmassor, bergkross med mera. JCB dieselmotor. 300 mm förhöjd version. Fjärrbetjäning. Siktnät mesh.

Trevi Benne F 21P fast pulveriserare med BoosterTrevi Benne F 21P fast pulveriserare med Booster
Med Impact Booster som ger lägre bränsleförbrukning, högre klippkraft och snabbare käftrörelser. Till 17 - 27 tons maskin. En riktig storsäljare!

Begagnade lagermaskiner

Rivtand / Tjälkrok SMP
1 st Rivtand 4000 kg med SMP205 fästplatta. Dessutom 1 st. Rivtand 1500 kg med SMP100 fästplatta.

Trevi Benne Grävskopa 5 kubikmeter HD
6-tandad grävskopa på 5 kubikmeter i Heavy Duty utförande. Vikt 4500 kg. Bredd 2700 mm. SMP 205 fäste. Väldigt lite använd, originaltänderna är knappt slitna.

Trevi Benne Roterande pulveriserareTrevi Benne Roterande pulveriserare
3 st roterande pulveriserare: FR 20RD på 2210 kg, år 2010; FR 50RD på 5190 kg, år 2006 samt FR 70RD på 7250 kg, år 2006. Samtliga i bra skick och iordningjorda för att sättas i arbete.

Levererade maskiner

Arjes VZ 850 DK avfallskrossArjes VZ 850 DK avfallskross
Leverans till Dalby Maskin i Uppsala. För att sönderdela blandat avfall och trä/biomassa. Maskinvikt 26 ton.

Högrivare med 43 meter Ultra High Reach Demolition (UHRD)Högrivare med 43 meter Ultra High Reach Demolition (UHRD)
Basmaskinen är en Hitachi ZX 870 på 87 ton, som modifierats till högrivare och med 43 meters räckvidd i UHRD utförande väger 120 ton.

Trevi Benne F 21P Booster PulveriserareTrevi Benne F 21P Booster Pulveriserare
Leverans i maj 2015 till Håltagarna i Skåne. Maskinen kör med lägre arbetstryck 250 bar tack vare Booster. Sparar bränsle och arbetar snabbare. Verktygsvikt 2055 kg, klippkraft 250 ton. Bärare 18-25 ton