Hydro Boss WLP D40 Vattenkanon

Typ: Vattenkanon för effektiv dämmdämpning vid krossning, rivning, hantering och lastning, vid transportvägar med mera. Manuella rörelser. Monterad på hjulchassi. Räckvidd 20 - 30 meter. Täcker 2000 kvadratmeter. 16 Ampere elanslutning.
Tillverkningsår: 2015
Maskinvikt: 200 kg 
Uppställningsplats: Örsundsbro
Pris: Kontakta oss för mer information