Hydro Boss WLP D40 vattenkanon

Typ: För effektiv dammbekämpning vid krossning, rivning, hantering och lossning med mera. WLP 400 T är den minsta modellen. Den har manuella rörelser och är monterad på hjulchassi. Räckvidd 20 - 30 meter. Täcker 2000 kvm. 16 Ampere elanslutning.
Tillverkningsår: 2015
Maskinvikt: 220 kg 
Brukstimmar: Demomaskin
Uppställningsplats: Örsundsbro
Pris: Kontakta oss för information om hyra och köp. 

cannone wlp 410